Zloupotreba parking prostora

Ritam Inđije portal grada Indjije indjija

U zonama predviđenim za parkiranje vozila, planom je predviđeno da se obeleže dva ili više parking prostora za osobe sa invaliditetom.

U inđijskoj opštini takvih parking mesta ima oko 30, a nesavesni vozači sve češće, usled nedostatka parking mesta, svoja vozila ostavljaju na vidno obeleženim parkiralištima za invalide. Odeljenje za inspekcijske poslove, sve vozače, koji nemaju vidno istaknutu nalepnicu da se radi o osobi sa invaliditetom, kažnjavaju sa 5000 dinara. I pored toga, i dalje su česti slučajevi da se zauzmu parking mesta za osobe sa invaliditetom.

Preuzeto sa: sremska.tv

(Visited 553 times, 1 visits today)