SVETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE Sve što treba da znate o virusu HIV

SVETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE – 1. DECEMBARSIDA ili AIDS ili sindrom stečenog gubitka imuniteta je poslednji i najteži stadijum HIV infekcije..AIDS je skraćenica od Acquired Immune Deficiency Syndrome na engleskom jeziku.SIDA je skraćenica od Syndrome d’ Immunodeficience Acquise na francuskom jeziku.

Medicinska laboratorija JUGOLAB - Apatin APATIN - Penzionerski popusti

Na našem jeziku zove se sindrom stečenog gubitka imuniteta. Stečeni gubitak sposobnosti imunološke odbrane znači da je neki uzročnik onemogućio imuni sistem da se efikasno brani i da savlada mikroorganizme koji kod sasvim zdravih ljudi ne dovode do ispoljavanja oboljenja..HIV je skraćenica za virus humane imunodeficijencije (Human Immunodeficiency Virus) koji je uzročnik HIV infekcije, odnosno SIDE ili AIDS-a.

Osoba koja ima HIV infekciju (HIV pozitivna osoba) može godinama da nema nikakve simptome bolesti, najčešće se oseća sasvim dobro, a s obzirom da može godinama biti bez ikakvih znakova oboljenja, epidemiološki gledano, ovaj period predstavlja najopasniji period za dalje prenošenje virusa, jer se inficirana osoba oseća sasvim zdravo i najčešće nije ni sama svesna da je inficirana.

Sida se najčešće prenosi polnim odnosom, zbog čega je za njenu prevenciju najvažnije voditi računa o zaštićenim intimnim odnosima, kao i izbegavanje česte promene seksualnih partnera. U oko 30% slučajeva majka može da prenese zarazu na dete tokom trudnoće, porođaja ili dojenja. Zaraza nastaje i kada osoba intravenski unese drogu istim priborom koji je koristila zaražena osoba..Klinički simptomi se javljaju u proseku tek posle nekoliko godina od infekcije (najčešće 7 do 10, pa i više godina).

HIV - sve što se želeli da znate, a niste smeli da pitate | BioMedica

Tek kada se pojave kliničke manifestacije, kada krene klinička slika bolesti, kažemo da je osoba obolela od AIDS-a. Sindrom predstavlja skup simptoma i znakova oboljenja, koji se kod HIV infekcije javljaju zbog gubitka imunološke odbrane organizma Ovaj skup simptoma i znakova oboljenja ne mora da se ispoljava uvek u punom obimu. U nekim slučajevima ispoljava se samo jedan (na primer slabljenje tj. gubitak na težini), a u nekim slučajevima više njih (zapaljenje pluća, gubitak na težini, otok limfnih žlezda, pojava tumora na koži i unutrašnjim organima i drugi).

Vremenski period od momenta kada se dogodila infekcija do dana kada se testovima mogu otkriti antigeni i antitela na HIV naziva se “period prozora”.U tom periodu po pravilu se ne mogu dokazati antitela koja su specifična za HIV. Ona se najčešće mogu dokazat 6 do 8 nedelja nakon infekcije. Izuzetno retko, kod nekih osoba serokonverzija, (odnosno pojava antitela) otkrivena je tek 12 do 16 meseci posle infekcije.

Sve navedeno ukazuje da, po pravilu, HIV infekcija protiče nezapženo, da osoba koja je inficirana, najčešće, ne zna da je virus u njoj..Danas se koriste savremeni testovi 4.generacije (tzv. Kombo Ag-At testovi) za koje je period prozora između 4 i 8 nedelja. .Ovi savremeni laboratorijski testovi za otkrivanje specifičnih antitela u krvi, rade se u svim našim laboratorijama. .Kontakt podatke laboratorije u vašem mestu ili u vašoj blizini pogledajte na https://www.jugolab.rs/kontakt

(Visited 16 times, 1 visits today)