SAVETI LEKARA Sve što treba da znate o dijabetesu kod mladih i dece

Više od 90% osoba sa šećernom bolešću mlađih od 25 godina, boluje od dijabetesa tip 1. Poslednjih godina sve češće se primećuju i drugi tipovi bolesti, pre svega dijabetes tip 2, ali i dijabetes u okviru cistične fibroze, nasledni monogenski oblici i drugi sindromi insulinske rezistencije.

Kod većine dece i mladih dijabetes tip 1 se ispoljava naglom pojavom klasičnih simptoma bolesti u vidu žeđi, učestalog mokrenja i gubitka u težini. Kod manjeg broja dece bolest ima sporiji tok sa simptomima koji traju nekoliko meseci. Pojava simptoma zahteva neodložno određivanje glukoze u urinu i krvi. Dijagnostički kriterijumi za decu su isti kao za odrasle..

Mogući uzroci i jednog i drugog tipa dijabetesa uključuju genetske i negenetske faktore. Najvažniji negenetski faktori su neadekvatna ishrana, gojaznost, fizička neaktivnost kod tipa 2, odnosno, virusne infekcije, neki sastojci hrane i toksini koji pokreću autoimunski odgovor kod dijabetesa tip 1..

Lečenje tip 1 dijabetesa podrzumeva primenu insulina, dok je u tip 2 dijabetesu ređe neophodna primena insulina. Ciljevi terapije su trajno odsustvo simptoma, prevencija dijabetesne ketoacidoze i hipoglikemije, normalan rast i polno sazrevanje uz sprečavanje gojaznosti, normalan emocionalni razvoj i dobar kvalitet života, kao i sprečavanje razvoja hroničnih komplikacija. Često merenje glikemije u kućnim uslovima je najbolji metod za kratkoročno praćenje glikemijske kontrole..

Složenost terapije dijabetesa kod dece i mladih zahteva da u lečenju učestvuje tim stručnjaka koji sačinjavaju pedijatrijski endokrinolog, medicinska sestra-edukator, nutricionista. Nekada je potrebno da budu uključeni i psiholog, oftalmolog, nefrolog i ginekolog za devojke u adolescenciji.

(Visited 23 times, 1 visits today)