PROVERITE EFIKASNOST VAKCINE Uradite test da proverite nivo antitela

Organizam u sklopu odbrane protiv korona infekcije stvara IgG antitela na različite proteine virusa, a najčešće na spike (S) protein.

ZU JUGOLAB NOVI SAD - Penzionerski popusti

S obzirom na to da je uloga S proteina da omogući vezivanje i ulazak virusa u ćeliju, antitela koja su usmerena na ovu komponentu virusa imaju i najznačajniju ulogu u borbi organizma protiv virusa.

Zbog toga je većina dostupnih vakcina i formulisana tako da stimuliše sintezu IgG antitela usmerenih na S protein.

Vakcine koje se trenutno nalaze na tržištu imaju ovakav mehanizam delovanja.

Nakon primene ovih vakcina organizam stvara samo ovu vrstu antitela i njihova efikasnost se može proveriti isključivo određivanjem IgG antitela na S protein..Jugolab radi test Elecsys anti SARS-CoV- 2 SPIKE (S) PROTEIN..Koronavirus sadrži 4 strukturna proteina:1. S protein (spike) koji je zadužen za vezivanje virusa za receptore na ćelije domaćina2. E protein (envelope) koji spada u proteine omotača virusa i i ima zaštitnu funkciju3. M protein – nalazi se na membrani koja okružuje virusnu česticu4. N protein (nukleokapsidni) učestvuje u izgradnji omotača koji se nalazi neposredno uz genetički materijal virusa.

(Visited 147 times, 1 visits today)