MOŽE LI SE KARCINOM OTKRITI TUMOR MARKERIMA?

Karcinom se može potvrditi jedino biopsijom. Međutim, velika je uloga tumor markera u otkrivanju izvora primarnog karcinoma kod pacijenata bez prethodne istorije. Na primer, kod žena gde je hirurški utvrđena ogromna tumorska masa u karlici i abdomenu, visok nivo CA 125 ukazuje na karcinom ovarijuma.

Ipak, nijedan do sada poznat tumor marker nije 100% specifičan (jer se detektuje i kod zdravih osoba i kod osoba sa benignim oboljenjima), niti je 100% osetljiv (jer se ne može detektovati u svim stadijumima bolesti, posebno u početnom). I pored ovih “nedostataka”, tumor markeri se svakodnevno određuju u laboratorijskoj praksi i njihovo određivanje je dosta korisno.

.

Kada se određuju tumor markeri?

▫️ kao pomoć pri postavljanju dijagnoze i proceni stadijuma bolesti

▫️ u predviđanju toka bolesti

▫️ u planiranju i praćenju terapije, predviđanju odgovora na terapiju i rezistenciju

▫️ u praćenju toka bolesti i ranom otkrivanju recidiva

Šta treba znati kod određivanja tumor markera?

☑️ Pojedinačne vrednosti nisu od velikog značaja jer u raznim nemalignim stanjima dolazi do povećanja vrednosti tumor markera. Ova povećanja su prolazna. Povećane vrednosti koje su posledica kancera, ili perzistiraju ili kontinuirano rastu pri ponavljanim određivanjima. Upravo serijsko određivanje tumor markera obezbeđuje detekciju lažno pozitivnih vrednosti usled prolaznog povećanja. Da bi serijsko određivanje imalo smisla, mora se koristiti isti test i ako je moguće ista laboratorija.

.

☑️ U svim JUGOLAB laboratorijama možete uraditi tumor markere, a kontakt podatke vaše Jugolab laboratorije pronađite na www.jugolab.rs/kontakt.

(Visited 1 times, 1 visits today)