KAKO PREPOZNATI PRISUSTVO TROMBA U ORGANIZMU?

☑️ Krvni ugrušci se fiziološki formiraju kada dođe do povrede krvnih sudova i oticanja krvi iz njih da bi se sprečio gubitak krvi iz organizma. Formirani krvni ugrušci u ranama sprečavaju odliv krvi, a ranu čuvaju od kontaminacije mikroorganizmima. Na površini povređene kože krvni ugrušak postaje suv, grub i hrapav, zatvarajući nastalo oštećenje. Upravo na taj način naše telo nas štiti od gubitka krvi i od infekcija.

☑️ Međutim, problem nastaje kada se tromb formira u unutrašnjosti krvnih sudova, kada nastaje tromboza. Tromboza je bolest krvnih sudova koja predstavlja zaživotno stvaranje krvnog ugruška (tromba) u venama i/ili arterijama i nastaje zbog različitih međusobnih delovanja stečenih i genetičkih faktora rizika. Venska oboljenja spadaju u grupu najmasovnijih oboljenja savremenog čoveka. Javljaju se u svim podnebljima, u svim populacijana i svim životnim dobima. Najčešće se lokalizuju na venama donjih ekstremiteta kada govorimo o venskom tromboembolizmu.

☑️Faktori rizika za nastanak akutnog venskog tromboembolizma su: godine starosti, velike hirurške operacije, traume, maligniteti, stanja hiperkoagulabilnosti, imobilizacija, duga putovanja, prisustvo centralnog venskog katetera. Kod žena trudnoća, oralni kontraceptivi, hormonska terapija itd. Najveći rizik za nastanak postoperativnih venskih tromboembolija imaju bolesnici sa multiplim faktorima rizika, posebno nakon operacija ugradnje veštačkog kuka/kolena i/ili sa frakturama kuka, velikim traumama ili povredama kičmene moždine.

☑️Na mestu formiranja tromba, najčešće u dubiokim venama potkolenica, ali i na drugim mestima nastaju sledeći simptomi:

• otok ruke ili noge

• osećaj topline i bola u predelu gde je tromb lokalizovan

• promena boje kože u vidu crvene ili ljubičaste prebojenosti

☑️ Pri pojavi ovih simptoma neophodno je hitno se obratiti lekaru radi preduzimanja dijagnostičkih

procedura i lečenja.

(Visited 1 times, 1 visits today)