ANEMIJA U TRUDNOĆI Saznajte sve o jednoj od najčešćih komplikacija tokom drugog stranja

Normalno tokom trudnoće dolazi do povećane produkcije eritrocita i povećava se masa crvenih krvnih zrnaca. Međutim, neproporcionalno povećanje zapremine krvne plazme rezultira hemodilucijom (hidremija trudnoće). Ovo stanje treba razlikovati od prave anemije.

Image may contain: 1 person

Tako je tokom trudnoće anemija definisana kao hemoglobin (Hb) < 100 g/L (Hct < 30%). Ako je Hb na početku trudnoće < 115 g/L, žene se mogu lečiti profilaktički, jer naknadna hemodilucija obično smanjuje Hb na < 100 g/L. Uprkos hemodiluciji, kapacitet nošenja kiseonika ostaje normalan tokom trudnoće. Hematokrit se normalno povećava odmah nakon porođaja.

Anemija je jedna od najčešćih komplikacija vezanih za trudnoću. „Prave“ anemije tokom trudnoće su anemija sa nedostatkom gvožđa (približno 75%) i megaloblastna anemija sa nedostatkom folata. Teška anemija može imati štetne efekte na majku i plod. Anemija sa nivoom hemoglobina manjim od 60 g/L povezana je sa lošim ishodom trudnoće.

Komplikacije povezane sa teškom anemijom majke su prevremen porođaj, spontani pobačaj, mala težina ploda i smrt ploda. Ipak, čini se da blagi do umereni nedostatak gvožđa ne izaziva značajan efekat na fetalnu koncentraciju hemoglobina. Nivo Hb od 110 g/L u kasnom prvom trimestru, kao i 100 g/L u drugom i trećem trimestru, predlažu se kao donje granice koncentracije Hb.

(Visited 49 times, 1 visits today)