VOZAČI, OPREZ! Ozbiljno oštećen kolovoz na prometnoj krivini, vidi se čak i ARMATURA?!

Usled velike prometnosti ulice i prolaska šlepera, kolovoz na krivini Dunavske i Zanatlijske je oštećen. Toliko, da se vidi i armatura koja je ugrađena u sam put.

Foto: Indjijativa

Delovi Zanatijske i Dunavske spadaju u regionalne puteve, a ulica je jedna od prometnijih jer vodi ka autoputu.

MISTERIJA Rupa na putu tri meseca čeka krpljenje, ko je nadležan?

Takođe, mnogi Inđinčani u svakodnevnoj vožnji koriste ovu putanju, jer ulica spaja najvažnije saobraćajnice u gradu.

Foto: Indjijativa

Nadamo se da će naše skretanje pažnje na ovaj problem uroditi plodom i da se do njegovog rešavanja neće desiti ništa nepredviđeno.

Na ovaj, kao i na još mnogo problema, prvo su ukazali aktivisti udruženja Inđijativa.

Kako do naplate štete?

  1. Nakon kontakta sa udarnom rupom na putu, u slučaju vidnog oštećenja nekog dela vozila, trebalo bi najpre pozvati saobraćajnu policiju, koja uz uviđaj i foto dokumentaciju sačinjava zapisnik. Zapisnik u zvaničnoj kucanoj formi se obično može preuzeti u stanici policije nakon 10 radnih dana. Ukoliko saobraćajna policija ne bude u mogućnosti da izađe na teren u doglednom periodu, potrebno je obezbediti dva svedoka i detaljnu foto dokumentaciju oštećenja vozila i udarne rupe, u sopstvenoj režiji (može i mobilnim telefonom)
  2. Sa zvaničnim zapisnikom, potrebno je da u osiguravajućem društvu (u kome je vaš auto osiguran) zatražite procenu štete. Procena štete se obično naplaćuje, osim ako ste osigurani kod AMSS
  3. Sa zapisnikom i procenom štete, obratite se komunalnom preduzeću zaduženom za održavanje deonice puta na kom se defekt dogodio, sa zahtevom za nadoknadu štete!

Loša vest u svemu ovome je da postupak naknade štete, nažalost, može potrajati mesecima, naročito ako nadležno preduzeće iz nekog razloga odbije vaš zahtev, pa u tom slučaju budete primorani da pravdu ”isterujete” na sudu.

Stoga, iz predostrožnosti savetujemo da, pre svega, pažljivo vozite, prilagodite brzinu aktuelnom stanju na putu i izbegavate bare.

(Visited 348 times, 1 visits today)