Večeras otvaranje izložbe skulptura i instalacija, u Kući Vojnovića

galerija kuce vojnovica

U petak, 2. juna 2017. godine u 19.00 sati u izložbenom prostoru Kuće Vojnovića, Cara Dušana 3, biće otvorena izložba skulptura i instalacija pod nazivom „Trag“. Izložbu čine radovi četvoro umetnika koji se bave praksom ostavljanja tragova i pritom pozivaju posmatrača na komunikaciju. Koncept izložbe baziran jena različitosti, ličnom odnosu samih umetnika, kao i međusobnom uticaju jednih nadruge posredno ili neposredno. Ostavljanje traga je u srži svakog bića, a četiri koncepta sa kojima će se publika upoznati upućuju na jedinstvenu poruku tolerancije i kolaboracije.

Mirjana Blagojev: Tragovi u vremenu
Otisak u pesku, na tlu, fotografija, sve suto fenomeni koji predstavljaju jedan zaustavljen trenutak koji je proš ao– trag u vremenu. Nasuprot tome, slika/odraz u ogledalu predstavlja uvek sadaš nji trenutak. Izloženi radovi baziraju sena preklapanju/superpoziciji ove dve situacije u skulpturama, reljefima iliinstalaciji. Prolaznost i trajanje, promenljivost i stalnost, kretanje i mirovanje, proš lost i sadaš njost jesu pitanja koja se postavljaju kroz ove radove u kojima umetnica koristi fenomene transparentnosti i refleksije

Nikola Macura: Žvrljo bajk
U pitanju je sprava koju je umetnik napravio od svog bicikla dodajući kanticu sa bojom na zadnji točak, sa idejom dabi vozeći bicikl mogao da ostavlja trag za sobom, da iscrtava veće površ ine, izvodi ambijentalne crteže –žvrlje. Konkretno ovaj rad ima veze sa granicama i linijom razdvajanja-spajanja. Izveden je u Golubiću u Hrvatskoj ispred prostora gde se sasataju srpski i hrvatski političari sa idejom da izmire narod, pomognu ljudima… Pravac linije pokazuje š tasu postigli za osam godina koliko tamo dolaze.

Veroljub Naumović: Tragovi volje
U svom radu umetnik istražuje ideju druš tva kao more volja, koje se prožimaju, spajaju i međusobno uslovljavaju, ponekad antagonistički, a ponekad sinergistički. Motiv š ake je intrigantan, jer š aka može biti intimna i lična koliko i portret, međutim nije toliko fokusirana naličnost, na davanje odgovora nato ko je osoba, većse bavi pitanjem š ta osoba radi. Šaku možemo doživeti i kao alat kojim manipuliš emo okruženjem i manifestujemo naš u volju. Šaka je medijator između naš e unutraš nje realnosti, naš ih misli, želja, nagona i spoljaš nje, uzajamne realnosti, fizičkog sveta u koji se, kroz š aku, izliva naš a volja.

Darko Đorđević: Trag kao međa dva polja
Istraživanjem najčešćih likovnih elemenata u skulpturalnom jeziku, umetnik pronalazi forme koje izjezika skulpture prevodi u dvodimenzionalnu plohu. Kao najčešće izdvajaju se razdeljak, mimoilaženje, preklapanje, dodir i prodor. Posmatrani jedni pored drugih, radovi dolaze u međusobnu komunikaciju poput notnih sistema ili slova. Umetnikova dalja intervencija i istraživanje u različitom materijalu definiš u trag kao među dva polja. Unoš enjem energije u materiajal, dobijamo novu poziciju, koja nam otvara vrata kaličnoj samozakonitosti i samospoznaji.

Izložba će trajati do 14. juna, a svi zainteresovani posetioci mogu je pogledati radnim danima u terminima od 10.00 do 19.00 sati.

Preuzeto sa: kcindjija.com

(Visited 75 times, 1 visits today)