Uređivanje streljačkog kluba “Mladost”

streljacki klub mladost indjija

U streljačkom klubu “Mladost”, u narednom periodu, izvode se radovi kako bi se ovaj prostor uskladio sa odredbama novog Zakona o oružju i Pravilnika za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije.

U tu svrhu, magacin oružja i municije je odvojen od svlačionice, a za ovu prostoriju su nabavljena i atestirana protivpožarna vrata. Takođe, razvod električne instalacije je usklađen sa propisima za ovakve objekte.

Pošto za takmičare “Mladosti”, faktički nema letnje pauze, radovi u streljani su se odvijali uporedo sa treninzima, pa uslovi za trening nisu bili baš adekvatni, ali su se, uz veliku posvećenost takmičara, ipak odvijali po planu, dva puta dnevno.

Preuzeto sa: sremska.tv

(Visited 249 times, 1 visits today)