UPIS U VRTIĆ U sredu počinje elektronska prijava, evo kako to da učinite

Prijave za upis u vrtić mogu se podneti od 01.04.2020. do 15.05.2020. elektronskim putem (portal e-uprava https://euprava.gov.rs/).

Porodice iz osetljivih društvenih grupa čija deca predškolskog uzrasta imaju pravo na prioritetan upis u predškolsku ustanovu u skladu sa propisima (deca iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja; deca samohranih roditelja; deca iz socijalno nestimulativnih sredina; deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju; deca teško obolelih roditelja; deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica; deca predložena od strane Centra za socijalni rad; deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj) potrebno je da dostave relevantnu dokumentaciju kojom dokazuju navedeni status na mejl adresu vrticupis@indjija.net.

Kontakt osobe za iz predškolske ustanove za rad sa roditeljima/starateljima:
-Nataša Banić – tel. 066 812 60 40 (radnim danima od 8-10 časova),
-Jadranka Uzelac- tel. 066 812 60 38 (radnim danima od 10-13 časova).

Kontakt telefon i elektronska adresa predškolske ustanove je 022 560 614 i 022 555 560 i vrtic@indjija.net.

Podsetimo, zbog broj broja elektronskih prijava za vrtić, Opština Inđija je prošle godine dobila pohvale od premijerke Ane Brnabić.

(Visited 432 times, 1 visits today)