ODRŽAVANJE RASVETE Elektro služba na terenu i vikendom, izvršeno više od 3.000 intervencija

Od kako se vodi evidencija održavanja javne rasvete, odnosno zamene sijaličnih mesta, Javno preduzeće za upravljanje putevima i parkiralištima „Inđija put“ skoro tri puta je povećao aktivnost, odnosno, do današnjeg dana izvršeno preko 3100 intervencija, što pokazuje da se usluga prema građanima značajno poboljšala.

Značaj zamene sijaličnih i reflektorskih mesta ogleda se pre svega u bezbednosti učesnika u saobraćaju, te je njihova zamena veoma važna, naročito u uslovima smanjene vidljivosti usled vremenskih uslova.

„Racionalnom organizacijom raspoloživih operativnih resursa postigli smo da u najkraćem mogućem roku zamenjujemo sijalična mesta u cilju pružanja što kvalitetnijih usluga građanima i učesnicima u saobraćaju“, istakao je Zoran Milićević, direktor JP „Inđija put“, dodavši da je nabavka kamiona sa korpom značajno olakšao i ubrzao proces rada.

Na teritoriji opštine Inđija postoji oko 5 hiljada sijaličnih i oko 300 reflektorskih mesta koji su u nadležnosti ovog preduzeća.

(Visited 125 times, 1 visits today)