SUDSKI TUMAČI ZA SVE JEZIKE U INĐIJI Evo šta sve prevodi Akademija Oxford

Akademija Oxford u Inđiji pruža usluge pismenog prevođenja od strane sudskih tumača vaših:

  • Ličnih dokumenata (Izvodi iz matičnih knjiga, Uverenja od državljanstvu, Uverenja o prebivalištu, Diplome, Svedočanstva, Uverenja o nekažnjavanju, Medicinski nalazi i dr.)
  • Pravnih i sudskih dokumenata (Ugovori, Tužbe, Rešenja, Odluke, Sertifikati, Potvrde o rezidentnosti, Licence, Finansijski izveštaji, Fakture i dr.)
  • Stručnih tekstova (Uputstva za upotrebu, Reklamni materijali, Katalozi i dr.)

Svakodnevno su na raspolaganju sudski tumači za preko 40 stranih jezika tako da vaši zahtevi mogu biti ispunjeni u vrlo kratkom roku, kvalitetno i tačno. Potrebno je samo dostaviti original ili overenu kopiju dokumenta za koji je prevod potreban.

Dostavu dokumenata možete izvršiti radnim danima od 8 do 16 časova u prostorijama Akademije Oxford u ul. Vojvode Stepe 20/4. Ukoliko niste u mogućnosti da dođete u navedeno vreme ili niste iz Inđije, dokumenta možete dostaviti poštom na navedenu adresu ili elektronskim putem na indjija@akademijaoxford.com

Takođe, sudske tumače možete angažovati i za usmeno prevođenje (dolazak sudskog tumača na venčanje sa stranim državljaninom, prisustvovanje overi potpisa stranih državljana od strane javnog beležnika i sl.)

(Visited 193 times, 1 visits today)