STRATEŠKI PROJEKAT “Cevovodom do Beške osiguravamo vodosnabdevanje za dug period”

Projekat poveznog cevovoda Inđija – Beška je od izuzetnog značaja za meštane Beške i Čortanovaca jer će dobiti stabilnije vodosnabdevanje na šta su dugo čekali. Pritisak u vodovodnoj mreži biće daleko jači te se više neće dešavati da u kriznim periodima određeni delovi naselja nemaju dovoljno snažan pritisak ili da su izloženi nestašicama.

Foto: Sremske novine

Povezni cevovod, čija je gradnja u toku, omogućiće u svakom momentu intervenciju iz inđijskih bunara, ukoliko bude trebalo. Inače, povezni cevovod Inđija – Beška je jedan u nizu strateški značajnih projekata koji sprovodi opštinsko rukovodstvo sa JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Koliko vremenski uslovi dozvoljavaju, radovi na izgradnji poveznog cevovoda Inđija – Beška teku očekivanom dinamikom. Sada je iskopano kilometar i sedamsto metara trase cevovoda, a na oko kilometar položen je cevovod.

Zadovoljni smo u okviru datih okolnosti i vremenskih uslova u kojima se izvode radovi. Što se tiče samog projekta očekujemo da ćemo ga blagovremeno završiti uz uslov da imamo i drugu fazu tog projekta, to je crpna stanica kod Grundfosa koja treba da podrži ceo taj sistem – izjavio je sredinom decembra direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Dragoljub Trifunović, rekavši da će ovaj sistem u vodosnabdevanju podržati Bešku i Čortanovce što će doprineti dugotrajnoj stabilizaciji vodosnabdevanja.

Direktor Vodovoda Dragoljub Trifunović

A kad je reč o projektima za narednu godinu, direktor Trifunović je rekao da Vodovod ima spremne tri građevinske dozvole i to za izgradnju baterije Bunara 22, baterije Bunara 25 na inđijskom izvorištu i jedan samostalni bunar u Krčedinu koji će pojačati vodosnabdevanje i ostati kao decentralizovani sistem.

Takođe je dodao, da će kao i do sada, i naredne godine biti spremni da konkurišu na svim konkursima s viših nivoa vlasti, kako Vlade Vojvodine, sekretarrijata koji podržavaju izgradnju vodnih objekata i poveznih cevovoda, tako isto i ka ministarstvima, pre svega privrede i Ministarstva poljoprivrede.

–  Očekujemo da ćemo seldeće godine raditi na izgradnji izvorišnih kapaciteta i da ćemo definitivno u budućnosti biti potpuno stabilni kao i u prethodne dve godine, što smo i obećali u junu 2016. godine kada smo preuzeli odgovornost za vršenje vlasti – kaže Trifunović i podseća da je zahvaljujući sredstvima s viših nivoa vlasti i izgrađen bunar B 7 u Beški koji je rađen 2016. i završen prošle godine, baterija bunara 24 na inđijskom izvorištu i sada povezni cevovod Inđija – Beška, kao i baterija Bunara 21 i deo poveznog cevovda na spajanju između baterije Bunara 20 i baterije Bunara 21.

Ne smemo zaboraviti veliki projekat, vodovod u Čortanovcima koji smo pustili pre godinu dana koji nikada nije postojao u Čortanovcima i ja uvek izražavam zahvalnost višim nivoima vlasti jer ozbiljne infrastrukturne projekte ovoga tipa ne bi mogli da realizujemo bez te podrške obzirom na kompresovanost lokalnih budžeta. Međutim, i Vlada Vojvodine sa Upravom za kapitalna ulaganja i sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu su većinski finansirali izgradnju Vodovoda u Čortanovcima, a mi sada smo na 290 priključaka i mislim da je to jedan od fantastičnih projekata koji smo uspeli da završimo i tokom sledeće godine nastavljamo dalje. Imamo sada već oko 100 podnetih zahteva za priključke – izjavio je Dragoljub Trifunović.

(Visited 152 times, 1 visits today)