Specijalna bolnica za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“

U srcu Srema, na obroncima Fruške gore, uz desnu obalu Dunava , na samo 55km od Beograda i 45km od Novog Sada , nalazi se jedna od najstarijih banja u Vojvodini, banja Stari Slankamen.

Svedočanstva o naselju Stari Slankamen datiraju još iz mlađeg kamenog a pretpostavke za razvoj banje i banjskog turizma sežu još u rimsku epohu, od kada datira slana banjska voda i naselje pod imenom Acumincum (mesto na brdu). Posebnu privlačnost , kroz vekove, Stari Slankamen duguje netipičnom reljefu, brdu iznad Dunava i ravnice, naspram ušća Tise u Dunav, koje je zadržalo i osnažilo mnoge vladare da, baš tu podižu utvrđenja, gradove, banjsko kupatila , crkve i organizuju život. Danas , taj reljef sa stepenasto uklesanim ulicama u brdu ,sa ostatcima stare tvrđave nad kojima dominira Crkva svetog Nikole i prelepim pogledom na Dunav , Tisu , ribarske čamce , brodice i turističke brodove, predstavlja izuzetan turistički potencijal i razlog više da dođete u Stari Slankamen.

Specijalna bolnica za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“ Stari Slankamen je danas sinonim za banju, ime zbog koga se kreće put ovog sremskog mesta, ime koje u isto vreme znači opstanak i razvoj , ime koje predstavlja savremenu nadogradnju svega onog što je Stari Slankamen predstavljao kroz vekove.

Kao sledbenik banje, sa izvorom slane vode i lečilišta , koje je u Starom Slankamenu postojalo još u tursko doba, „Banja Stari Slankamen“ doživljava procvat krajem XIX veka . Sve do 1834.god slana voda je oticala u Dunav, kada je austrijska vlast ogradila izvorište i kaptirala više izvora u jedan , koji i danas snabdeva banju. Prva analiza vode je uradjena 1876.godine a prvo lečilište otvoreno 1907.godine. Savremen razvoj banje počinje 1964.godine , izgradnjom nove banjske zgrade i stacionara bolnice. Ipak , razvoj banje beleži krupnije korake od 2007.godine, kada je izvorište slane vode vraćeno u banjsku upotrebu , nakon više desetina godina a Specijalna bolnica „Dr Borivoje Gnjatić“ Stari Slankamen uvela savremenu praksu banjskog lečenja.

Ove, 2014.godine, ta praksa je dobila i najsavremenije uslove za rad , kroz otvaranje novog hidro bloka i opremanje objekta za prijem banjskih gostiju , na koji način su se stekli uslovi da ova banja uhvati korak sa najpoznatijim evropskim banjama.

Projekat rekonstrukcije hidro bloka je finansiran u 2014.god., putem konkursa kojim je Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, kroz podršku izgradnji, održavanju i opremanju zdravstvenih ustanova, obezbedio 85% vrednosti radova , izvedenih na 800m2 hidro bloka Specijane bolnice „Dr.Borivoje Gnjatić“.

Kao visokospecijalizovana zdravstvena ustanova za produženo bolničko lečenje i medicinsku rehabilitaciju, kapaciteta 350 postelja, Specijalna bolnica „Dr Borivoje Gnjatić“ zapošljava 258 lica, od čega medicinsko osoblje čini: 17 lekara specijalista, 114 medicinskih sestara i tehničara , 40 fizioterapeuta, 4 doktora specijaliste –konsultanta a od opreme poseduje : kompletno opremljenu laboratoriju i rentgen. Epitet banje je dobila zahvaljujući mineralnoj vodi, koja se ubraja u slano-jodne vode, hloridno-natrijumskog tipa, temperature 18,4ᵒ C koja se dogreva do željene vrednosti i koristi u terapeutske svrhe.

Rekonstrukcijom hidro bloka potpuno je obnovljen postojeći bazen, prostor za terapiju parafinom sa mogućnošću korišćenja istog i za fango, parafango hidrokolatore i druga toplo hladna pakovanja. Takođe, ovom rekonstrukcijom dobijen je prostor za ručnu masažu , za jednu suvu i jednu vlažnu saunu i prostor za manji hidromasažni nadgradni bazen.

Prostor za kade čini srž hidro-bloka i opremljen je sa:

-galvanskom kadom sa individualnom masažom i četvoroćelijskim galvanskim kupkama (renomiranog proizvođača UNBECHEIDEN iz Baden Badena);

-četiri hidromasažne balneološke kade (biserne kupke) , koje su aeraciono masažne i individualno masažne uz mogućnost rada po zonama;

-tu su i lokalne kupke za donje ekstremitete i lumbalnu kičmu sa hidromasažom, kao i potpuno rekonstruisana HABARD kada za vežbe i individualnu masažu;

-nabavljen je i pokretni hidromasažni aparat za masažu u bazenu.

Kade imaju mogućnost korišćenja mineralne ili sanitarne vode, po izboru.

Specijalna bolnica za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“

Specijalna bolnica za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“

INDIKACIJE:

 • – stanja nakon CVI, kraniocerebralnih povreda;
 • -neurološka oboljenja;
 • -oštećenje perifernog motornog neurona;
 • -stanja posle traume kičmenog stuba;
 • -stanja posle povrede koštano-zglobnog sistema,
 • -zapaljenski reumatizam;
 • -degenerativni reumatizam;
 • -osteoporoza.

TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI:

 • -hidroterapija ( terapijski bazen)
 • -biserne kupke,
 • -habard,
 • -četvoroćelijske lokalne kupke
 • -termoterapija
 • -fototerapija
 • -bioptron tx
 • -elektroterapija
 • -magneti
 • -laseroterapija
 • -akupunktura
 • -radna terapija

Pacijenta po prijemu u Ustanovu pregleda fizijatar, radi se rutinska laboratorijska obrada, EKG a po potrebi i RTG. Terapija se sprovodi timski : lekar, sestra, fizio i radni terapeut, psiholog, ligoped, defektolog, kao i konsultanti specijalisti: internista, neurolog, neuropsihijatar, neurohirurg, ortoped.

Preuzeto sa: sremturizam.org

(Visited 2,262 times, 1 visits today)