Sinoć otvorena izložba “Imaginacije na papiru”

U petak, 24. februara u 19.00 sati u Galeriji Kuće Vojnovića otvarena je grupna izložba “Imaginacije na papiru” .
Izložba “Imaginacije na papiru” je prva u nizu izložbi u okviru kustoskog projekta “Umetnost na papiru” istoričara umetnosti Biljane Jotić u kome učestvuju umetnici mlađih generacija. Projekat je baziran na autentičnosti autora i stvaralačkoj neposrednosti njihovog izraza na papiru.

Izložba ”Imaginacije na papiru” biće otvorena do 8. marta.

IMAGINACIJE NA PAPIRU

… Fokusirajući se na karakter živog projekta, umetnosti u nastajanju, ja kao autorka težim sabiranju interaktivnog odnosa između umetnika i konzumenata njihove umetnosti, tačnije svakom izložbom nudim jednu vrstu odgovora kako umetnost koja trenutno nastaje sa karakterom neposrednosti određenim izborom papira kao medija može da komunicira sa publikom.

Tematski izložba “Imaginacije na papiru” predstavlja trenutke susreta, papira i umetnika, pojedinačne stvaralčke energije, autentičnosti u imaginaciji, koji čine predstavljačku celinu težeći da pozovu publiku na susret sa umetnošću, savremenom umetnošću. Kako novo vreme nosi nove ljude, tako savremena umetnost prati savremene konotacije.
Svesna da nije ista uloga onoga ko stvara i onoga ko se bavi nečijim stvaralaštvom težim razumevanju umetnosti i pitanjima da li je umetnost saznanje, uživanje, strast, intelektualna i emotivna igrarija ili puko umeće nekolicine talentontavih pojedinaca? Težeći razumevanju umetnosti ključna uloga je u razumevanju stvaralčkog odgovora samih umetnika u ovom slučaju kroz izrazitu sposobnost stvaranja novih celina koju pruža imaginacija.

Imaginativno mišljenje predstavlja osnov umetničke stavralačke energije, trenutak kada se pojmovi obogaćuju novim sadržajima, a stvaralački identitet upotpunjava upravo te sadržaje. Iako naučno postoji više vrsta imaginacije tematski ova izložba bavi se likovnim sadržajima stvaralačke i fantastične imaginacije.

Preuzeto sa: kcindjija.com

(Visited 108 times, 1 visits today)