Seča kestenova u Inđiji

Stabla kestenja u Inđiji su jedan od zaštitnih znakova grada jer krase dobar deo puta kojim se ide od centra ka Železničkoj stanici. Ipak,neka od tih stabala će morati biti posečena u narednom periodu jer je prema proceni Pokrajinskog instituta za nizijsko šumarstvo utvrđeno da su stabla bolesna ili su sasvim trula, te ih moraju ukloniti. Na tim mestima će biti posađena nova stabla.

Parkovi i puno zelenila su u svakom gradu pluća tog grada. Inđija ima sreću da ima nekoliko takvih oaza sa dugovečnim stablima, a najčešće posećivani park je onaj kod Železničke stanice.

Prepoznatljiv je po nizu ogromnih kestenova od kojih će neki biti posečeni u narednom periodu na osnovu procene Pokrajinskog instituta za nizijsko šumarstvo iz Novog Sada.

Procenom i analizom nadležnog Instituta svih 88 stabala kestenja na potezu od KC do Železničke stanice, data je preporuka da osam stabala treba ukloniti jer su potpuno trula i ugrožavaju bezbednost prolaznika, dok će ostala stabla biti lečena do njihovog ozdravljenja. Do sada su uklonjena četiri stabla.

Stablu poput kestena potrebne su decenije da izraste do veličine onih koja postoje u Inđiji, raste u visinu i do 25 metara, a može dostići starost od 500 godina. Na mestima posečenih kestenja iz JKP Komunalac kažu da će biti posađene nove sadnice kako bi taj deo Inđije zadržao izgled koji već decenijama ima.

Sledeći korak u analizi i proceni stabala u Inđiji, Pokrajinski institut za nizijsko šumarstvo, izvršiće na lipama u ulici Vojvode Stepe, takođe jednom od zaštitnih znakova grada.

Inđijski drvored kestenova star je više od 100 godina, zaslužio je da se učini sve kako bi sto duže ulepšavao deo grada na kojem se nalazi.

Preuzeto sa: rtv.rs

(Visited 202 times, 1 visits today)