PREVENCIJA Ovim testom ćete sprečiti razvoj invazivnog karcinoma

Većina prekanceroznih lezija može biti otkrivena Papnicolaou testom (PAPA testom), a potom i otklonjena, što za rezultat ima sprečavanje razvoja invazivnog karcinoma.

Osnovne osobine ovih promena koje prethode razvoju raka grlića materice su:

▫ Prekancerozne lezije se uglavnom javljaju kod žena koje su mlađe u odnosu na one kod kojih se dijagnostikuje rak grlića.

▫ Odnos otkrivenih prekanceroznih lezija je mnogo veći u odnosu na očekivani broj raka u istoj populaciji što ukazuje da svaka prekancerozna lezija ne progredira u rak.

▫ Netretirane prekursorne lezije neminovno ne dovode do razvoja raka unutar nekoliko meseci ili godina

▫ Neke od prekanceroznih lezija mogu da “iščeznu”.

▫ Postoje izražene citološke i histološke različitosti među različitim prekanceroznim lezijama što se objašnjava različitim stepenom lezije

 Više informacija saznajte na https://www.jugolab.rs/patohistologija

(Visited 9 times, 1 visits today)