Posetite izložbu „ŠPIJUNIRANJE “ u Kući Vojnović u Inđiji

U petak, 10. avgusta 2018. godine u 19.00 sati u izložbenom prostoru Kuće Vojnovića, Cara Dušana 3, biće otvorena izložba ŠPIJUNIRANjE autorke Biljane Bakaluce Matić iz Novog Sada.

Izložbu čine digitalne fotografije i radovi nastali kombinovanom tehnikom.

Izložba će trajati do 27. avgusta, a možete je pogledati radnim danima u terminima od 11.00 do 19.00 sati. Ulaz na izložbu je slobodan.

O IZLOŽBI:

Radovi iz serije ŠPIJUNIRANJE predstavljaju metaforično značenje o aktuelnim temama današnjice
ukazujući na izolovanost pojedinca od društva, pitanja prismotre, zadiranja u tuđu privatnost,
usmeravanje pažnje na stereotipna shvatanja, dokonu radoznalost, strah od vremena, prostora ili
promena. Svakodnevni događaji pružili su autorki vizuelnu stimulaciju, te je insistirala na višeslojnosti
i kompleksnosti sagledavanja vrednosti na slikama ili objektima.

Polazišna tačka su stavovi o pojmovima nacije i društva koji su inače dovedeni u pitanje, pa samim
tim i sumnje koje stvaraju drugačiji aspekt svakodnevice. Reakcija na ovakvu pojavu bila je
„uvođenje“ špijunke kao alatke za realizaciju umetničkog rada, ustvari njeno dislociranje u javne
prostore, ulice ili trgove.

Tako je špijunka postala maleni refleks i membrana koja štiti ustaljeni oblik života, a Biljanin rad je
postao dokument koji svedoči o vremenu sumnji, nepoverenja i predrasuda.

Špijuniranje se odvija iz unutra prema spolja, iz sfere privatnog u sferu javnog – nadgleda se spoljašni
svet podložan promenama. Stambeni prostor sadrži metaforična i psihička značenja, dok špijunka
predstavlja simboličku odbranu od spoljašnjih mogućnosti.

Radovi izloženi u prostoru Kuće Vojnovića podeljeni su u tri celine:

Prva kao „Špijuniranje od spolja ka unutra“ koju predstavlja serija fotografija načinjena kroz špijunku
gde su prikazana deformisana lica građana čija forma sa jedne strane definiše istorijske obrise, a sa
druge postiže efekat umetničkog.

Druga, „Špijuniranje kao slucajnost“ gde su prikazani segmenti sa različitih fotografija čiji su kadrovi
izdvojeni i zumirani, a reč je o detalju sa fotografije koji se sasvim slučajno „našao“ ili „desio“ na
samoj fotografiji. Njegova pojavnost stvara potpuno drugačiji utisak od onoga što u stvarnosti jeste.

I treća, „Lična ekspresija špijuniranja predstavljena kroz slikarski medij“ gde se autorka bavi
problematikom pikturalne površine. Slika, monohromatski bojena doima se kao prostorna pikturalna
slika, kao slika – predmet. Apstraktna je i stvara utisak prizora koji gleda u dubinu i mrak.

Izložba će za posetioce biti otvorena do 27. avusta 2018. godine, radnim danima od 10.00 do 19.00 časova.

Ulaz na izložbu je slobodan.

(Visited 65 times, 1 visits today)