Poliklinika „Dr Višnjevac“ organizuje kurs za lekare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare!

Ritam Inđije portal grada Indjije indjija poliklinika višnjevac inđija

Poliklinika „Dr Višnjevac“ iz Inđije, u saradnji sa Domom Zdravlja Inđija, organizuje nacionalni kurs 1. kategorije: Urgentna stanja kod dece u vanbolničkim uslovima.

Ovaj edukativni kurs namenjen je lekarima, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima. Važno je istaći da se kotizacija za učešće ne plaća!

Kurs će se održati 7. oktobra 2017. godine, u svečanoj sali Doma zdravlja “dr Milorad Mika Pavlović” u Inđiji, u periodu od 9 do 14 časova.

Raspored predavanja:

 1. uvodno izlaganje
 2. opstrukcija gornjih disajnih puteva
 3. glavobolje kod dece
 4. inicijalno zbrinjavanje politraume kod dece
 5. pauza
 6. sinkopa kod dece
 7. hipertenzija i hipertezivna kriza u uzrastu iznad 3 godine.

Predavači na kursu biće:

 1. Dr Vesna Petrović, spec pedijatar (Dom zdravlja Inđija)
 2. Dr Tanja Rožek Mitrović, spec pedijatar (Dom zdravlja Inđija)
 3. Dr Milan Borkovič, spec. dečije neurologije (Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu Beograd)
 4. Dr Dragan Marinković, spec. anesteziolog, (IZZDO Vojvodine Novi Sad)
 5. Dr Danilo Višnjevac, spec pedijatar (Dom zdravlja Inđija).

Kurs je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije, i donosi:

 • 12 bodova za predavača
 • 6 bodova za pasivno učešće

Ovakvi kursevi spadaju u kontinuirana medicinsku edukaciju koja je pravo i obaveza svakog zdravstvenog radnika, da se neprekidno stručno usavršava i jedan je od uslova za obnovu licence. Potreba za ovakvim vidom edukacija je nastala kao posledica stalnih novina u medicini kao nauci, kao i uvođenja novih tehnologija u terapiji, dijagnostici i zdravstvenoj nezi.

Ona je neophodna (obavezna) za sve zdravstvene radnike, jer obezbeđuje praćenje i reformu obrazovnog i zdravstvenog sistema prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije.

 

(Visited 1,180 times, 1 visits today)