OTVORENI KONKURSI za zapošljavanje u Inđiji

U skladu sa Akcionim planom zapošljavanja opštine Inđija za 2018. godinu, predsednik Opštine Inđija i Nacionalna služba za zapošljavanje, raspisale su sledeće javne pozive/konkurse za učešće poslodavaca i nezaposlenih u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa Sporazumom o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2018. godinu i to:

– JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2018. GODINI,
– JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2018. GODINI,
– JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018. GODINI.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Agenciji za ekonomski razvoj opštine Inđija na broj telefona 022-561-322, lokal 121 i 122 i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, filijala Sremska Mitrovica na broj telefona 022-638-830 i u Ispostavi NSZ Inđija na broj telefona 022-561-650.

Više detalja i dokumentaciju možete naći na zvaničnom sajtu opštine Inđija na sledećem LINKU.

 

(Visited 282 times, 1 visits today)