Obnovljena turistička signalizacija na teritoriji opštine Inđija

туристичка-путна-сигнализација

Turistička organizacija opštine Inđija započela je krajem prošle godine sprovođenje planiranih aktivnosti na obnovi turističke signalizacije u nekoliko naselja opštine Inđija: Stari Slankamen, Beška, Krčedin i Čortanovci. Najpre su na terenu evidentirane potrebe reparacije oštećenih i dotrajalih znakova i urađena je specifikacija potrebnih radova. Evidentirane table su skinute i nakon reparacije zamenjene obnovljenim tablama sa novim dugotrajnim reflektujućim folijama.

Radovi su nedavno završeni a sprovedeni su skladu sa postojećim projektima: „Projekat turističke saobraćajne signalizacije za naseljeno mesto Stari Slankamen“, „Projekat turističke saobraćajne signalizacije za naseljeno mesto Beška“(koji obuhvata i deo naselja Čortanovci) i „Projekat turističke saobraćajne signalizacije za naseljeno mesto Krčedin“.

U okviru predviđenih radova postavljeni su nova turističko-informativna tabla u Beški ispred Doma kulture, dve turističko-informativne table na keju u Starom Slankamenu, manje informativne table ispred važnijih objekata, kao i obnovljeni brojni putokazi. Kako turistička signalizacija predstavlja važan element kvaliteta uslova za prihvat i boravak turista, Turistička organizacija planira da i u narednom periodu posveti pažnju kako održavanju postojećih, tako i postavljanju novih znakova.

Preuzeto sa: indjija.net

(Visited 116 times, 1 visits today)