Novi projekat Centra za socijalni rad: klub hranitelja

Ritam Inđije portal grada Indjije indjija

Centra za socijalni rad u Inđiji trenutno radi na projektu kojim će pospešiti razvoj porodičnog smeštaja, uz očekivanje da će njegovom realizacijom lokalna samouprava u skladu sa odlukom o proširenim pravima obezbedi dalja sredstva za nastavak rada sa hraniteljima i decom na porodičnom smeštaju.

Na evidenciji Centra za socijalni rad ima 26 hraniteljskih porodica u kojima je smešteno 41 dete.

Ciljevi projekta:

  • jačanje uloge hranitelja kroz razvijanje njihovih znanja, stavova i veština, unapređenje kompetencija postojećih hraniteljai održavanje njihove motivacije za hraniteljstvo,stvaranje funkcionalnog modela pružanja podrške
  • izgradnja partnerskog odnosa i podizanje nivoa kvaliteta saradnje sa hraniteljskim porodicama
  • podrška hraniteljskim porodicama kroz raznovrsne mere i aktivnosti kojima se obezbeđuju optimalni uslovi za razvoj deteta,
  • podrška deci na porodičnom smeštaju i mladima u procesu osamostaljivanja,psihosocijalna podrška deci na hraniteljstvu prilikom smeštanja i boravka ,u periodu tranzicije,izlaska iz zaštite,sve dok nisu bila u stanju da se sama suočavaju sa izazovima samostalnog života.
  • podrška kao odgovor na potrebe mladih ometenih nesigurnim obrascima vezivanja,koji su imali potrebu da eksplorišu i modifikuju negativna iskustva kako bi stekli uspešnije modele izgradnje odnosa sa drugima , integrisanja prošlosti ,razvijanja samopoštovanja i uspešnog ulaska u svet odraslih.

Od 01.07.2015. godine Opština obezbeđuje Finansijsku pomoć za mlade koji se osamostaljuju, po prestanku smeštaja u ustanovi socijalne zaštite ili u hraniteljskoj porodici ,u dvostrukom iznosu visine nominalnog iznosa novčane socijalne pomoći za pojedinca u trajanju od godine dana. Pored ove pomoći planira se razvoj usluge stanovanje uz podršku.

Porodični smeštaj dece je tradicionalno razvijen još od 1930.godine u naseljenom mestu Čortanovci , a vremenom se razvio i u ostalim naseljenim mestima opštine Inđija.
Porodični smeštaj se prepoznaje kao manje restriktivno okruženje u odnosu na domski smeštaj. Hraniteljska porodica pomaže detetu da prevaziđe zastoje koji su posledica odrastanja u nedovoljno stimulativnim ili ugrožavajućim uslovima. Odrastanje deteta u okviru porodice presudno je za njegov razvoj , međutim kao što porodica može da bude izvor najveće dobrobiti za čoveka ,ona isto može da doprinese da se ličnost razvija u veoma nepovoljnim i otežavajućim okolnostima koje su u suprotnosti sa njenim potrebama. Dete ima pravo na stabilnu okolinu ,bez obzira da li je reč o biološkim ili alternativnim roditeljima. Kvalitetna priprema hraniteljske porodice i kontinuirani rad sa njima i praćenje njihovog rada predstavlja vid podrške za uspešno obavljanje hraniteljske uloge. Mesečnim održavanjem sastanaka i druženjem u Klubu na neposredniji način se razgovara o konkretnim problemima i razmenom iskustava sa ostalim hraniteljima i stručnim usmeravanjem pronalazi se najadekvatnije rešenje.

Deca na porodičnom smeštaju imaju sličnih problema u prihvatanju svojih emocija, identiteta i kontinuiteta života. Takođe postoji potreba da se sa njima razgovara o zaštiti od zanemarivanja i zlostavljanja. Deca mlađeg uzrasta kroz kreativne radionice ispoljavaju svoja osećanja i rad sa njima bi doprineo boljem upoznavanju i izražavanju njihovih osećanja i eventualnih problema u hraniteljskoj porodici. Sa starijom decom bi se radile jednom mesečno edukativne radionice.

 

(Visited 139 times, 1 visits today)