NIJE SAMO ZBOG MESTA PEČATA Evo iz kog još razloga je odbijena lista SPS-a, čeka se rešenje Upravnog suda

Opštinska izborina komisija oborila je listu SPS-a u sredu uveče ne samo zbog mesta pečata na izjava za podršku listi, već i zbog toga što i nije pisala adresa notara koji je overavao.

To je propisano Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa. Član 5. tog zakona u tački jedan propisuje da overen potpis mora da sadrži:

ime i prezime javnog beležnika, naznaku da postupa u svojstvu javnog beležnika i podatke o sedištu javnog beležnika.

SPS je podneo žalbu Upravnom sudu, koji je od prijema žalbe imao rok od 48 sati da odluči da li je lista važeća ili ne.

(Visited 564 times, 1 visits today)