Najveći građevinski poduhvat u ovom delu Evrope je u Čortanovcima, vredi čak 350 miliona dolara!

Sve aktivnosti na izgradnji vijadukta i tunela „Čortanovci“ odvijaju u skladu sa predviđenom dinamikom saopštavaju iz Infrastrukture Železnice Srbije a.d

Gradilište tunela i vijadukta „Čortanovci“ deo je rekonstrukcije i modernizacije pruge Stara Pazova – Novi Sad, u okviru izgradnje pruge za velike brzine između Beograda i Budimpešte.

Tunel i vijadukt u „Čortanovcima“ su jedno od najvećih investicionih i infrastrukturnih gradilišta u ovom delu Evrope.

Кada je o tunelu reč, grade se dve tunelske cevi, obe dužine od po 1,2 kilometra. Nakon završenog osiguranja izlaznog i ulaznog preduseka tunela od klizišta, u aprilu 2018. godine počeli su radovi na iskopu tunela.

Iskop se vrši sa obe strane tunela i u obe tunelske cevi, što znači da se radovi u tunelu odvijaju iz četiri različita pravca istovremeno.

Izgradnju tunela čini primarna i završna konstrukcija. Primarna konstrukcija se obavlja u tri faze po vertikali.

Zaključno sa martom 2019. godine, iskop prve faze tunela završen je u dužini od 925 metara, druge faze u dužini od 600 metara i treće faze u dužini od 563 metra.

Treća faza predstavlja iskop punog profila tunela, što znači, da je kompletno probijeno ukupno 563 metra tunela u odnosu na njihovu ukupnu dužinu.

Nedavno su počeli i radovi na izradi završne konstrukcije tunela.

Vijadukt će biti dužine 2,9 kilometra i nosiće ga 59 stubova, od kojih će najviši biti 28 metara.

Završeni su radovi na izgradnji svih temelja stubova i do sada je u potpunosti izgrađeno 32 stuba, a ostali stubovi su u izgradnji i većinom u završnoj fazi izrade.

Započeli su i radovi na izradi horizontalne konstrukcije vijadukta preko 59 stubnih mesta, koja se oslanja na temelje od šipova sa gredama.

Naspram prvih 20 stubnih mesta izrađena je konstrukcija za zaštitu od klizišta, koja je takođe utemeljena na šipovima.

Izgradnja tunela i vijadukta „Čortanovci“ počela je 11. avgusta 2017. godine. Rok za završetak radova je 52 meseca, odnosno novembar 2021. godine, a vrednost posla je 337,6 miliona dolara i finansira se iz ruskog kredita.

Izvor i foto: Infrastruktura Železnice Srbije a.d


(Visited 577 times, 1 visits today)