Nacionalna služba za zapošljavanje ima vesti za vas

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je Javne pozive za sprovođenje programa i mera aktivne politike zapošljavanja zapošljavanja u 2017. godini i to:

 • Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godini,
 • Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini,
 • Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini
 • Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godini,
 • Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva u 2017. godini,
 • Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2017. godini,
 • Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2017. godini,
 • Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini,
 • Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2017. godini za viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje duže od 18 meseci,
 • Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica u 2017. godini i
 • Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2017. godini.

Kompletan tekst Javnih poziva, kao i zahteve za iste, možete preuzeti ovde.

(Visited 50 times, 1 visits today)