Merenje zagađenja vazduha

Ritam Inđije portal grada Indjije indjija farmina indjija

Usled čestih žalbi građana Opštine Inđija na neprijatne mirise koji se, pretpostavlja se šire iz fabrike hrane za kućne ljubimce “Farmina”, inspekcija za zaštitu životne sredine izvršila je merenje zagađenja vazduha.

Ovim merenjem je utvrđeno da je emisija zagađenosti vazduha usled isparenja iz “Farmine” na minimalnom nivou.

Preuzeto sa: sremska.tv

(Visited 608 times, 1 visits today)