JESENJA AKCIJA Uz upis engleskog ili nemačkog, Akademija Oxford poklanja još jedan kurs

Kako bi bilo lepo čuti da učeći engleski ili nemački jezik dobijate mogućnost da se dodatno edukujete. Na svu sreću, postoji Škola stranih jezika Akademije Oxford Inđija, koja se pobrinula da baš tako nešto ponudi svima koji su zainteresovani za učenje tih jezika.

Jednostavno govoreći, svako ko bude upisao kurs nemačkog ili engleskog jezika u ovoj školi će automatski dobiti mogućnost i da sasvim besplatno pohađa jedan od ponuđenih online kurseva.

Kursevi nemačkog ili engleskog jezika za odrasle

Dakle, ponuda je sasvim jasna i omogućuje svakom zainteresovanom da stekne vrlo interesantna znanja, čija će primena uticati na poboljšanje ne samo kvaliteta njegovog ličnog života, nego i radne biografije.

Jedino što je potrebno jeste da upišete kurs engleskog jezika ili nemačkog, pa da izaberete koji od besplatnih online kurseva vas zanimaju.

Između ostalog, u ponudi je potpuno besplatan kurs za tehnike pamćenja i za brzo čitanje, a zainteresovanima je ponuđena i mogućnost da pohađaju takođe besplatno online kurs poslovne komunikacije. U slučaju da neko ima želju da savlada tehnike kreativnog pisanja, na raspolaganju mu je upravo online kurs koji se bavi tom temom.

A u ponudi se nalazi i za sve polaznike kursa nemačkog ili engleskog jezika, potpuno besplatna online obuka kreativnog pisanja za decu, ali i pisanja za web ili blog. Svakako treba pomenuti i online kurs za upravljanje vremenom, kao i za organizaciju učenja.

Ako neko želi da se upozna sa veštinama prezentovanja, može odlučiti da pohađa sasvim besplatno online obuku kojoj je to osnovna tema, a Škola stranih jezika Akademije Oxford nudi svim polaznicima kursa engleskog ili nemačkog jezika mogućnost i da se upoznaju sa mapama uma i nauče da ih koriste.

Sasvim je jasno da su teme i više nego interesantne, te da će svaki pojedinačne kandidat imati mogućnost da se upozna sa njima i stečena znanja primeni u daljem životu.

Dobro je da znate i to da se kursevi nemačkog jezika, ali i engleskog i svih ostalih stranih jezika organizuju u skladu sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike. Reč je o trenutno aktuelnom standardu za učenje stranih jezika, koji je poznat kao CEFR (The Common European framework for languages). Njime je određeno da se nastava organizuje na ukupno 6 nivoa, a u skladu sa nivoom znanja koje ima kandidat. Početni nivoi pripadaju A grupi i okarakterisani su kao početni i viši početni, te nose oznake A 1 i A 2. Posle njih slede nivoi B 1 i B 2, što su niži i viši srednji nivo znanja, dok su napredni niovi znanja, niži i viši, označeni sa C 1 i C 2.

Kursevi engleskog i nemačkog jezika za mališane

Da ne pomislite da Škola stranih jezika Akademije Oxford nastavu organizuje samo za odrasle polaznike. U njenoj ponudi se nalaze i kursevi nemačkog jezika za decu, te engleskog i drugih.

S obzirom na to da je u pitanju specifična kategorija polaznika, to predavači, koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa decom nastoje da način organizacije nastave i uopšteno prezentovanje gradiva predviđenog nastavnim programom usklade sa potrebama dece u određenom uzrastu. Tako im se nudi mogućnost ne samo da kroz igru, već i kroz sve aktivnosti koje su njima bliske, savladaju kako nemački jezik, tako isto i engleski i svaki drugi.

Velika je prednost i u tome što će svako ko bude pohađao kurs engleskog jezika za decu, nemačkog ili bilo kog drugog imati osnov, te će kasnije biti u prilici i da to znanje nadogradi kroz niz kurseva.

Kako upisati kurs engleskog ili nemačkog jezika?

Upis na kurseve menačkog ili engleskog jezika je u toku. Svaki zainteresovani kandidat bira da li će prijavu da izvrši na mail indjija@akademijaoxford.com ili će to učiniti na broj telefona 069 10 60 584.

Svakako da kandidati prijavljivanje mogu da izvrše u prostorijama škole, koje se nalaze u ulici Vojvode Stepe 20 / 4 i to svakog radnog dana u periodu od 08 do 16 h.

Epidemiološka situacija je u ovom momentu povoljnija, pa je iz tog razloga Škola stranih jezika Akademije Oxford Inđija planirala da nastavu organizuje na uobičajeni način, to jest u prostorijama škole. Podrazumeva se da se sve propisane mere maksimalno poštuju prilikom organizacije kursa engleskog ili nemačkog jezika, kao i bilo kog drugog. Ako dođe do promene epidemiološke situacije ili donošenja eventualnih novih mera, podrazumeva se da će i nastava sa njima biti usklađena. O svim promenama do kojih može doći će, na za to propisani način blagovremeno da bude obavešten svaki pojedinačni kandidat.

(Visited 88 times, 1 visits today)