FOTOGRAFIJA Diplomirani slikar Aleksandar Rapić na izložbi u Beogradu

Fotografija Aleksandra Rapića, diplomiranog slikara i profesora likovne kulture, pod nazivom: “Prvomartovsko jutro, dve hiljade osamnaeste.”, biće izložena na kolektivnoj izložbi od 10. do 19. aprila 2018. godine u cafe galeriji “Beti Ford”, koja je smeštena u ulici Zetska, br. 2 u Beogradu. Kolektivna izložba: “Objektiv” je u sklopu projekta: “Umetnikov otisak”, koji realizuje Ana Marinović, diplomirani grafičar iz Beograda.

“Kako je to zabeležila statistika, taj prvi mart 2018. godine, bio je najhladniji zimski dan, a ja u rukama, na tehničkoj probi imadoh, “nekog malog” Sony-ja (DSC-W800). Ova dva “sastojka”, proizvela su fotografiju, a “mrvicu” sam je “kropovao” pomoću Gimp-a (par milimetara gornje ivice).”

...prvomartovsko jutro, dve hiljade osamnaeste godine... Aleksandar Rapić

…prvomartovsko jutro, dve hiljade osamnaeste godine… Aleksandar Rapić

Pisanje pomoću svetla ili beleženje trenutka koji oko često previdi, je osnova prevoda složenice – fotografija, a i razlog postojanja iste kao sastavnog dela kulture likovnog izražavanja. Sa pravom se može zaključiti da se nešto nije ni dogodilo ukoliko nije zabeleženo na fotografiji ili u video zapisu, pogotovo u vreme kada većina ljudi poseduje mobilne telefone sa foto-senzorima dovoljne rezolucije da se zabeleži svaki pokret, skriveni detalj, javni događaj, trenutak iz ličnog života…

Još od realizacije projekta fotografija: „Radovi u (t)oku“, mobilni telefon (digitalna kamera) mi je postao, na neki način, produženo ili prošireno vidno polje, pa eksperimenti sa tom vrstom digitalne fotografije prerastaju u potrebu da se svakodnevnom okruženju izdvajaju nesvakodnevni detalji, skriveni u neobičnim odnosima među predmetima, senkama, tragovima svetlosti…

(Visited 136 times, 1 visits today)