Dugovanja vrtićima manja četiri puta

deca-vaspitaci-igranje-skolica-vrtic-predskolsko-obdaniste

Dogovorom o reprogramiranju dugovanja roditelja prema Predškolskoj ustanovi “Boško Buha” u Inđiji novo rukovodstvo ustanove uspelo je da za samo nekoliko meseci, novonastala ali i dugovanja zaostala od predhodnog rukovodstva umanji za četiri puta.

Prema novim finansijskim izveštajima dug prema ovoj ustanovi sada iznosi 900,000 hiljada dinara.

Dug od preko četiri miliona dinara koje je novo rukovodstvo PU Boško Buha zateklo uz planirani vid naplate kroz dogovor o reprogramiranju u rekordnom roku smanjen je na 900,000 dinara.

Roditeljima je ova mogućnost olakšala dalje finansiranje boravka dece ali većina njih svoje obaveze izmiruje na vreme jer kako kažu najteže je kad se dugovi nagomilaju u odlažu i po nekoliko meseci.

“Redovno izmirenje obaveza omogućava nesmetano funkcionisaneje ustanove ali i doprinosi poboljšanju usluga”, ocenila je Zvezdana Puhara majka deteta.

“Opština Inđija učestvuje sa više od pola finansijskog udela kod boravka dece, čija cena iznosi 4.000,00 dinara na mesečnom nivou za uzrast od jaslenog do predškolskog. Za decu koja su iz materijalno oštećenih porodica opština finansira kompletnu cenu boravka i obrok, takođe opština finansira i boravak za treće odnosno četvrto dete”, pojasnila je Jelena Kresoja direktor PU Boško Buha Inđija.

Prezueto sa: rtv.rs

(Visited 57 times, 1 visits today)