Digitalna mapa nasleđa plemićke porodice Pejačević

Centar za istraživanje i promociju kulturnog nasleđa Heri Tag iz Inđije je, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, realizovao projekat Tragom baštine Pejačevića.

U pitanju je izrada interaktivne digitalne mape istorijskih mesta, spomenika i arhitektonskih objekata koji su nastali tokom XVIII i XIX veka na teritoriji Vojvodine, a povezani su sa ovom plemićkom porodicom. Projekat je osmišljen da prezentuje i interpretira ovo nasleđe na atraktivan način, kao i da omogući da ono bude interesantno i dostupno širokoj javnosti.

Takođe, ovo je prvi put da se nasleđe porodicePejačević istražuje kao uokvirena spomenička celina i prikazuje na sveobuhvatan način. Na teritoriji opštine Inđija mapirana su tri spomenika kulture.

Porodica Pejačević je imala važnu ulogu u socio – političkoj, urbanističkoj i demografskoj istoriji Srema. Zahvaljujući njihovoj kolonizatorskoj politici u okviru rumskog vlastelinstva postavljeni su temelji mnogih današnjih naselja. Treba imati na umu i značaj multikulturalnosti baštine ove porodice, koja predstavlja zajedničko nasleđe nekoliko zemalja – Bugarske, Srbije, Hrvatske, Mađarske, Austrije, dok na samoj teritoriji Vojvodine danas živi nekoliko nacija koje baštine i koriste ovo nasleđe.

Na web sajtu projekta www.tragompejacevica.rs se možete upoznati sa istorijom porodice Pejačević i pogledati o kojim spomenicima kulture je reč.

(Visited 119 times, 1 visits today)