DA LI IMATE JUTARNJU UKOČENOST? To je prvi znak ovog oboljenja

DA LI IMATE JUTARNJU UKOČENOST KOJA TRAJE DUŽE OD 1 SAT? Upravo je pomenuta ukočenost prvi jasan simptom koji ukazuje na početak razvoja reumatoidnog artritisa, kažu iz JUGOLAB laboratorije

Image result for ukočenost

U pitanju je hronično reumatsko oboljenje koje najčešće karakteriše hronična upala zglobova, ali se ređe može javiti i oštećenje nervnog sistema, kože i unutrašnjih organa. Nepoznatog je uzroka..SIMPTOMI

U daljem napredovanju bolesti, javljaju se i ostali simptomi: bol različitog intenziteta, otok i ukočenost sa postepenim oštećenjem funkcije zglobova. Kao stalni pratilac ispoljavaju se i ostali opšti simptomi razvoja zapaljenja, kao što su povišena telesna temperatura, gubitak apetita….

Što se tiče određivanja koncentracije CRP u reumatoidnom artritisu, nijedan pojedinačni CRP test ne može potvrditi da kod pacijenta postoji reumatoidni artritis. Međutim, merenje nivoa ovog parametra u krvi može biti deo sveobuhvatne dijagnoze, gde se, pored njegovog određivanja, vrši merenje koncentracija anti-CCP antitela i reumatskog faktora u krvi, kao i procena prisutnosti otoka, bolova u zglobovima i jutarnje ukočensti. Ono što je još jedna od bitnijih metoda za postavljanje same dijagnoze jeste rendgensko snimanje sumnjivih ekstremiteta..

Image result for ukočenost

Ukoliko se posle postavljene dijagnoze pristupi lečenju na pravi način, doći će do normalizacije u koncentracji CRP-a, što se često kao analiza dalje povremeno sprovodi, da bi se na taj način kontrolisala efikasnost same terapije ovog oboljenja.

Smanjenje koncentracije CRP-a kod pacijenata sa aktivnim reumatoidnim artritisom povezano je sa poboljšanjem funkcionalnog rezultata, dok je uporan porast CRP-a povezan sa funkcionalnim pogoršanjem. Jednom kada se smanji prvobitno povišena koncentracija CRP-a, verovatno se neće dogoditi funkcionalno pogoršanje bez ponovnog porasta CRP-a. Zato je bitno konstantno proveravanje koncentracije ovog parametra u krvi pacijenata sa reumatoidnim artritisom..

U svim našim laboratorijama radimo analize reumatskih faktora i inflamacije, a kontakt podatke Jugolaba u vašem mestu možete naći na https://www.jugolab.rs/kontakt

(Visited 28 times, 3 visits today)