Apel za pomoć Danijeli Kovačević!

Oktobra 2009. godine, Danijela Kovačević iz Inđije je na svet donela prelepu devojčicu Mariju i posle nekoliko dana dobila sepsu od koje je zapala u vigilnu komu, sa kojom se i danas bori. Ona gleda, ali ne prepoznaje nikog i neophodna joj je tuđa pomoć u svim segmentima života.

Posle petogodišnjeg lečenja u banji Stari Slankamen i jednog odlaska na nemačku kliniku, Danijela danas pokazuje izvestan napredak. Još jedan odlazak na neurološku kliniku za Danijelu bi bio od velike pomoći, kažu lekari, ali potrebno je oko 60 hiljada evra, koje Danijelina porodica nema.

Aktivan je SMS broj 1727 za sve mreže, na koji, slanjem poruke, možete pomoći ovoj mladoj devojci da se vrati u zivot.

Preuzeto sa: sremska.tv

(Visited 73 times, 1 visits today)