September 22, 2022

Uređena škola u Krčedinu

U Osnovnoj školi „22. jul“ u Krčedinu završeni su radovi na krečenju prostorija i uređivanju učionica i kancelarija. U tri učionice vršeno je hoblovanje i lakiranje […]
September 22, 2022

Rekonstrukcija fasade na školi u Maradiku

Na objektu Osnovne škole „Branko Radičević“ u Maradiku započeti sa radovi na rekonstrukciji fasade. Projektom je predviđeno postavljanje izolacije, nove fasade i zamena olukal prenosi sajt […]