August 2, 2020

VIRUS KORONA Laboratorija JUGOLAB radi testove na antitela, rezultat u roku od 24 sata

Pored merenja virusnog opterećenja “viral load” (npr. RT-PCR) u uzorku iz respiratornog trakta, postoje i serološki testovi kojima se određuje titar antitela u krvi pacijenta. Serološki […]